Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
web svbetong mn6
web svbetong mn6
SV Betong er opptatt av tilby leveranser som tilfredstiller de krav våre kunder har til kvalitet og økonomisk rasjonalitet. Noen av konseptene er konvensjonelle og andre er mer unike. For oss handler konsepter om de rette tekniske løsningene. Vi tilbyr varierte og fleksible løsninger med innslag av stedstøpt betong, betong elementer, stål systemer eller tømmer. Vi er opptatt av å finne de løsninger som gir det beste resultatet for deg som kunde.

SV Betong driver bevisst med forskning og utvikling. Vi ønsker å ligge i forkant og øke vår konkurransekraft. Da er det nødvendig også å se noe lenger enn kun det neste prosjekt. Våre konsepter og kombinasjon av konsepter er basert på en bevisst tilnærming  til fremtidens utbyggingsmønster og nye kundekrav. Vi ser etter de beste og mest kostnadseffektive løsningene gjennom å utnytte vårt tverrfaglige og internasjonale nettverk.

Miljø, energi effektivisering og vedlikehold er også parametere som vi vurderer når vi kommer med våre anbefalinger. 
breeam
breeam
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no