Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Boligbygg

Anlegg / Infrastruktur

SV Betong har etterhvert opparbeidet seg en betydelig erfaring på anleggsjobber og diverse infrastruktur prosjekter i Rogalandsregionen.

Broer, kullverter, overganger, portaler, rundkjøringer og annen infrastruktur i ulike størrelser samferdselsprosjekter. I tillegg har selskapet erfaring med ulike anleggsjobber som f.eks. energianlegg, renseanlegg og regnvannbaserte bassenganlegg. SV Betong har relativt stor erfaring med mellomstore oppgaver innenfor infrastruktur. Organisering av reis og bruk av forskalingssystem er kritiske komponenter i en vellykket gjennomføring.

Vi bygger innenfor alle entrepriseformer, enten du ønsker total entreprise eller etterspør en enkeltkompetanse eller ren betong entreprise. Vi har egen utstyrspark med kraner, forskalingssystemer og brakke rigg.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no