Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
sv betong giske skole 2

REHABILITERING

SV Betong ser rehabilitering av bygg som et økende behov både for offentlige og private bygg. Utvikling av eiendommer må nødvendigvis skje gjennom økt rehabilitering av eksisterende byggmasse og gjerne i kombinasjon med nybygg. SV Betong er opptatt av å finne gode løsninger slik at eksisterende bygg kan ivaretas og bevares på en best mulig måte under en ombygging.  

Vi har gjennom flere prosjekter tilegnet oss relativ betydelig erfaring med ombygging og rehabilitering av bygninger, både innen fasade- og totalrehabilitering. Vår kunnskap om byggemetoder kombinert med nye løsninger og erfaring fra tidligere løsninger vil sikre at rehabiliteringen blir gjennomført på en sikker og god måte.

I selskapet har vi kompetanse fra ulike fagbakgrunn og det gjør at vi kan tilby kundene våre en bedre og mer helhetlig løsning. I tillegg til de tradisjonelle bygnings- og tekniske fag innehar vi kompetanse innen krav til innemiljø, energiproblemstillinger, brannkrav, miljø og universell utforming.

Vi gjør vårt ytterste for å finne de gode løsningene gjennom å studere tilstandsanalyser og legge ressurser i tidlig planlegging. Det er sentralt med fokus på miljø under slike ombygginger slik at omgivelsene påvirkes i minst mulig grad. God miljøstyring gjennom optimalisering av avfallshånstering, effektiv logistikk og gjenvinning av byggematerialer er en integrert del i våre miljøplaner. Riktig håndtering av farlige stoffer samt sporing av hvilke type materialer som brukes i prosjektene er viktig for oss. Vi kvalifiserer våre nære samarbeidspartnere for å sikre at også disse etterlever de kvalitet og miljø krav som vi vil være bekjent av. Vi samarbeider også med kvalifiserte rådgivere og tverrfaglige samarbeidspartnere i slike prosjekter. Vi er også sertifisert innen BREEAM NOR AP.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no