Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

kage
1 år uten fraværskade
02.02.2017
SV Betong har ett års drift uten fraværsskade
SV Betong har ett år uten fravær skade. Jubileumet ble markert med sammenkomst på hovedkontor i Sandnes. "Dette viser at et planmessig og målrettet HMS arbeid gir resultater. Alle ansatte synes å ta et godt eierskap til HMS. Vi har lagt ned store ressurser i revisjon av vårt KHMS ledelsessystem samt utvikling av et kollega program med fokus på holdninger. Dette viser at innsatsen har lønnet seg", sier Daglig leder Jarle Aakre.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no