Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20140814 110917
Bestilling på Myklerudveien
25.04.2018
SV Betong bygger boligblokk med næringslokaler på Nesodden
SV Betong har mottatt bestilling på Myklerudveien 118 på Nesodden ved Oslo. Dette er en totalentreprise på ca 120 millioner kroner for bygging av ca 40 boliger med næringslokaler hvor det er tiltenkt. Vince Taksdal er prosjektleder for prosjektet og eierne bak prosjektet er Jahr Gruppen.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no