Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

bru - ganddal
Bru over Godsterminalen på Ganddal
15.05.2017
SV Betong og Bjelland AS har lavest anbud
SV Betong AS har inngått et arbeidsfellesskap med Bjelland AS om å bygge bru over godsterminalen på Ganddal og er innstilt til jobben. Konkurransen om dette oppdraget var stor og 8 entreprenører leverte tilbud. 
Bruen blir 25,2 meter brei og 248 meter lang. Det anvendes en spesiel byggemetode; Skyvemetoden, hvor broen blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skyvd over godsterminalen. - Herved sparer man byggetid, da hovedkonstruksjonene bygges på samme tid. Byggetiden er ca 2 år.

SV Betong ser frem til å gjennomføre dette spennende prosjekt sammen med Bjelland AS.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no