Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

fv 505
Brunholen Bro
05.04.2018
SV Betong er i gang med støp av første bro element
Torsdag 5. april ble støp av første bro element foretatt. Støpen var på ca 160 kubikk og etterfølgende til kommer støp av ytterligere ca 100 kubikk. Operasjonen er en milepæl i prosjektet. Hele 17 bro element skal støpes og skyves før Brunnholen Bro står ferdig. SV Betong har alene ca 40 medarbeidere i full gang på prosjektet. Vi gratulerer dem og alle andre involverte samarbeidspartnere.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no