Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

a 16 fugleperspektiv-kopi
Bryne Torg
13.09.2014
SV Betong bidrar i utvikling av prosjekt ved Meieritomten på Bryne
SV Betong bidrar i tidligfase utvikling og prosjektering av eiendomsprosjekt i sentrum av Bryne. Prosjektet er lokalisert ved jernbanen på Bryne torg. Området som i dag brukes til næring og bolig er planlagt fornyet til et nytt næring og boligområde.  Forslaget til reguleringsendring er under behandling og det forventes sluttføring i løpet av høsten 2014. Prosjektet er nå i ferd med å ta form.


 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no