Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

bryne ung
Bryne Ungdomsskole
23.12.2015
SV Betong har signert kontrakt for utvidelsen av skolen
SV Betong har signert Total entreprise kontrakt for utvidelse av Bryne Ungdomsskole ved et tilbygg med plass til 180 elever, administrasjon og ny kantine. Nytt tilbygg er ca 1700m² fordelt på 3(4) etasjer. En mindre del (ca.200m²)av eksisterende bygg inngår i entreprisen ved endring av rominndelingen, slik dette sammenfaller med tilbygget. Nytt utomhusanlegg på større deler av skolegården, med opparbeidelse av fortau ved skolen langs Sveinsvollveien og deler av Skolegata inngår også. Nytt teknisk anlegg for nybygg og fordrøyningsbassenger for hele skoletomten er en del av entreprisen. Tilbygget er planlagt å bli tatt i bruk til skolestart høsten 2017. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no