Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20170124 113613
Dikemark nominert til årets bygg
08.02.2018
Rehabilitering av den gamle sykepleierskolen på Dikemark har medført nominasjon til årets bygg. SV Betong utførte oppdraget for Tandberg Eiendom i en total entreprise på kun 12 måneder. SV Betong hadde med seg mange dyktige underleverandører og de har også bidradd til et dette ble et vellykket prosjekt for Tandberg. NCP i SV Betong konsernet leverte de arkitektoniske balkonger og dette var med å sette sitt særpreg på bygget. Gratulerer til alle i prosjektet, interne og eksterne, som har bidradd til realisering av prosjektet. Bygget prosessen er presentert i vedlagte link:

DIKEMARK PRESENTASJON
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no