Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

the-nursing-school paul-paiewonsky exterior-5
Dikemark nominert til årets bygg
12.03.2018
Prosjektet for Tandberg Eiendom får stor oppmerksomhet i arkitekt kretser
Ombyggingen av Dikemark prosjektet er nominert til åretsbygg. Rehabilitering for stor oppmerksomhet også i arkitekt kretser. Se vedlagt link for presentasjon:

SYKEPLEIERSKOLEN DIKEMARK
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no