Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

eiganestunnel e39
E39 Eiganestunnelen
31.01.2017
SV Betong har blitt tildelt betongentreprise på E39 Eiganestunnelen. Arbeidene starter opp mars 2017. Entreprisen er en anleggsjobb som omfatter avkjøringsramper, broer og forstøtningsmurer.
Forventes ferdigstilt juni 2018. Kjell Gimmestad er byggeleder for prosjektet.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no