Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

rema
Føste milepæl nådd på Vinterbro
11.01.2018
OPM milepæl sikret
Prosjektet på Vinterbro har sikret overlevering i forhold til første milepæl på REMA Vinterbro kontrakten. Det er OPM delen av bygget som nå er overlevert og nå setter Witron i gang med installasjon av det automatiserte logistikk systemet innen i OPM hallen. SV Betong gratulerer alle sine samarbeidspartnere og prosjekt medarbeidere med delmålet.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no