Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

fargerstrand
Fagerstrand - Nesodden kommune
31.01.2017
Prosjekt med bolig og næring
SV Betong har fått tildelt jobben som totalentreprenør på prosjektet "Fagerstrand" i Nesodden kommune. Et kombinasjonsbygg på 7500 BTA. Parkering, næring og bolig samt opparbeidelse av ny del av Myklerudveien i forbindelse med utviklingen av prosjektet. Bygget blir tilpasset omgivelsene i en fasade bestående av trevirke. Oppstart er forventet i andre halvdel av 2017.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no