Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20140814 110917
God HMS statistikk i SV Betong
26.06.2017
500 dager uten fraværskade er passert
I midten av juni 2017 passerte SV Betong 500 dager uten fraværskade. H verdi er redusert til 0 for siste 12 måneders periode. "Dette er meget oppløftende resultater og er med til å sikre SV Betong som en god og trygg arbeidsplass. Det er vi fornøyd med, men vi er samtidig inneforstått med at fortsatt hardt arbeid og fokus kreves for å holde denne statistikken fremover", sier Daglig leder Jarle Aakre.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no