Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

img 2950
Jærveien 12 - Rehabilitering
02.03.2017
I rute for Mattilsynet
SV Betong er godt igang med påbygg og rehabiliteringsprosjektet i Jærveien 12. Arbeidene går etter planen og er i rute for at Mattilsynet kan flytte inn i juni dette år. Bygget rehabiliteres og det bygges på en ekstra etasje på toppen av bygget. Byggeledelsen utføres av Kristian Rønneberg og Rune Pedersen.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no