Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

untitled
Jubileum SV Betong
05.06.2015
Klokke utdelt på Allmøte fredag 5 juni 2015
SV Betong har gleden av å gratulere Jonas Vaule, Hartvig Egeland og Benn Dam med 25 års sammenhengende tjeneste i selskapet. Dessverre så hadde ikke Hartvig Egeland og Benn Dam anledning til å stille på dagen på Allmøte. Jonas Vaule fikk derimot tildelt den berømte "gullklokka" som bevis for 25 års tjeneste. På oppfordring fra Daglig leder Jarle Aakre, ble Vaule forespurt om han er klar for 25 nye år? "Vi får ta en måned av gangen", parerte Jonas med et lurt smil. Alle tre jubilanter representerer en kontinuitet og et eksempel på at SV Betong er en god plass å arbeide. Vi gratulerer alle tre så mye.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no