Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

images-10
Kontrakt på Kvala - Fagerheim
16.01.2016
SV Betong signerte kontrakt for gjennomføring av betongarbeidene i prosjektet
SV Betong har signert kontrakt for gjennomføring av betongarbeidene ved Kvala-Fagerheim i nordre del av Haugesund. SV Betong vil være under entreprenør for Risa AS. Risa AS fikk tidligere i 2015 tildelt kontrakten hvor Statens vegvesen bygger for Rogaland fylkeskommune. Prosjektet rett nord for Haugesund inneholder 1300 meter firefeltsvei, en 140 meter lang miljøtunnel gjennom Storhaug og to bruer. Kvala bru er 80 meter, Dubberselva bru er 40 meter. Arbeidene innebærer fjerning av fem-seks farlige avkjøringer, som blir samlet i to rundkjøringer. I tillegg skal det lages gang- og sykkelvei, støyvoller og støyskjermer, pluss en undergang ved Fagerheim. Betong arbeidene starter opp i januar 2016. Alt skal være ferdig i løpet av 2017. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no