Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

2e0b3046 inet
Kontrakt på parkeringshus
02.10.2017
SV Betong har signert totalentreprise kontrakt for nytt parkeringshus ved Norwegian Outlet Vestby
SV Betong har signert en total entreprise kontrakt for bygging av et nytt parkeringshus ved Norwegian Outlet på Vestby. SV Betong har med seg en tysk samarbeidspartner for bygging av parkeringsanlegget og byggeprosessen starter opp i oktober 2017. Parkeringshuset bygges i en kombinasjon av stål og betong. Byggherre har opsjon for utvidelse av anlegget.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no