Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

eeeeeeee
Kontrakt signert på FV 505 Foss Eikeland
26.06.2017
Arbeidsfellesskap SV Betong Bjelland
Fredag 23.06.2017 signerte Arbeidsfelleskapet SV Betong og Bjelland med Statens Vegvesen om bygging av bro over Godsterminalen ved Ganddal og utarbeidelse av Fv 505 mot Foss Eikeland. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Jarle Aakre fra SV Betong og Joakim Hetland fra Bjelland signerte dokumentene i rådhuset i Egersund. Jobben er på ca 350 millioner kroner og starter omgående.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no