Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

mms img-2111532147
Lagbygging
26.09.2015
Deltakelse på allsang og oktober festival
En gjeng fra SV Betong deltok på oktober festivalen i Egersund og overlot ingenting til tilfeldighetene. "Uniformene" var på plass og trivselfaktoren var høy. Arrangmentet ble avholdt i byteltet i Egersund med allsang og dans med tilhørende mat og drikke.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no