Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

is
Ny Bedriftshelse tjeneste
22.11.2014
SV Betong inngår avtale med Kolibri Bedriftshelsetjeneste
SV Betong inngikk avtale med Kolibri Medical Bedriftshelsetjeneste i november 2014. SV Betong ønsker å jobbe forebyggende for å redusere sykefravær og samtidig sikre at grensesnittet mot helsetjeneste blir mest mulig effektivt. "Vi har en forventning om at denne avtale vil kunne bidra til å trygge arbeidsplasser og spare kostnader i selskapet", sier leder for HMS Morten Garpestad. 

Avtalen med Kolibri sikrer ansatte et faglig breddetilbud utover ordinært bedriftshelsetjeneste tilbud :
- Prioritering hos Kolibris leger, behandlere og røntgensenter 
- Garanti om allmennlegekonsultasjon senest neste virkedag.
- 25% rabbatert pris på allmennlegekonsultasjon
- Ansattes barn og ektefelle/samboer under 25 år inkludert i medlemskapet

SV Betong vil dra fordel av at prioritet ved behov for lege konsultasjon. Dette vil forhåpentligvis kunne vesentlig redusere tiden som de ansatte og familie må bruke for å få den hjelp de trenger. 
 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no