Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

arild berg
Ny KHMS Leder
09.03.2017
Arild Berg ansatt som ny KHMS leder i SV Betong.

Stillingen er en del av ledergruppen og har overordnet ansvar for KHMS ledelse systemet og ISO sertifisering. «Det ligger store verdier i et godt organisert KHMS arbeid og derfor er jeg spesielt glad for å få Arild Berg med oss på dette», sier Daglig leder Jarle Aakre. Avdelingene innen Etterarbeid, HMS og Kvalitet rapporterer til KHMS leder. Målsetningen med et godt organisert KHMS arbeid er god verdiskapning, trygg arbeidsplass og leveranse av gode kvalitative leveranser. KHMS funksjon har også et ansvar for optimaliserinmg av arbeidsprosessene og IQS styringssystem.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no