Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20170704 141105 resized 2
Ny milepæl nådd på Vinterbro
01.02.2018
Andre milepæl på HBW i mål
SV Betong har i dag overlevert HBW (High Bay Warehouse) ca 9000m2 til byggherre og Witron. Witron starter montasje av sitt automasjonssystem uke 6 i HBW området.

SV Betong med prosjektledelsen takker alle medarbeidere og underleverandører for sine gode bidrag. Uten et godt lagarbeid hadde vi ikke fått dette til.

 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no