Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20170704 140512 resized 1
Ny milepæl nådd på Vinterbro
06.03.2018
Tredje milepæl i forbindelse med utførelsen av total entreprise kontrakten
SV Betong har nådd en milepæl med ferdigstillelse av CPS den 1. mars 2018 og Shipping (akse F36 til F14) den 06.03.2018 . Dette er tredje milepæl  frem mot estimert sluttføring i tredje kvartal 2018. SV Betong takker alle bidragsytere og underleverandører for alle gode bidrag.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no