Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

fredrik roals%c3%b8
Ny Prosjekteringsleder
18.11.2016
Vi har gleden av å informere om at Fredrik Roalsø starter som Prosjekteringsleder i SV Betong fra og med 01.03.2017. Han har Master utdanning innen bygg og har erfaring med prosjektering fra Q2 arkitekter og hos Namdal Ingeniør og Bygg tjenester. Fredrik vil jobbe med tidlig fase prosjekter og være ansvarlig for planlegging og prosjekteringsaktiviteter.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no