Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

logo
Nyansettelser
17.06.2017
SV Betong har ansatt nye medarbeidere
SV Betong har styrket seg med nye medarbeidere. Stig Berge er ansatt som ny prosjektleder i Region Øst. Han kommer fra Skanska og starter opp i månedskiftet juni / juli. Brit Rimestad er ansatt som ny Økonomisjef i SV Betong i Sandnes med oppstart 1 september 2017. Hun bor på Nærbø og kommer fra Pareto. Vi ønsker dem alle hjerteligst velkommen.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no