Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

nyeboskole
Nye Bø skole
13.09.2014
SV Betong er innstilt som total entreprenør til Nye Bø Skole
SV Betong er innstilt som total entreprenør til bygging av nye Bø skole på Nærbø. Tilbudet fra SV Betong er ansett som det mest fordelaktige også etter at de kvalitative krav har blitt evaluert. Hå kommune har til hensikt å inngå kontrakt etter at offisiell klagefrist har gått ut 25.09.2014. SV Betong var i anbudet i skarp konkurranse med Skanska, Kruse Smith, NCC, Jærentreprenør, Masiv, Hent, AF Bygg og Backe Bygg. Den nye skolen (1-7 klasse) er planlagt for 550 elever og stor flerbrukshall med total bruttoareal på over 8000 m2. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no