Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

dsc 0650
Oppstart E39 Eiganes
05.04.2017
SV Betong er i gang med E39 Eiganes

SV Betong gjennomfører betongarbeider i en underleveranse til Risa på E39 på Eiganes. Prosjektet er nå startet opp og skal overleveres fra Risa til Statens Vegvesen i mars 2019. Kjell Gimmestad er byggeleder for SV Betong på prosjektet. Betongarbeidene inkluderer ramper, murer, broer og fordrøyningsbasseng.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no