Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

soerboehagane asheim-700x338
Oppstart på Sørbøhagane for Jadarhus
10.07.2015
SV Betong starter betong- og grunnarbeider på B04
Jadarhus har solgt tilstrekkelig med leiligheter slik at det blir oppstart på byggearbeidene på Sørbøhagane B04. Totalt er prosjektet på 45 leiligheter fra 56 - 110 kvm. Det er forventet at oppstart av betong- og grunnarbeidene vil skje i uke 35 i 2015.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no