Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

dikemark
Overlevering Dikemark
17.10.2017
SV Betong har overlevert første bolig prosjekt i Region Øst
SV Betong har overlevert rehabilitering og bolig prosjekt på Dikemark ved Asker for Tandberg Eiendom. Prosjektleder har vært Asbjørn Bollestad. "Prosjektet er en milepæl for SV Betong og det er et prosjekt vi er stolte av", sier Daglig leder Jarle Aakre. "Takk til alle personer og selskap som har stått på og bidratt i prosjektet".
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no