Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

resized 20170914 140709
Overlevering REMA Vagle
14.09.2017
SV Betong har overlevert distribunalen
SV Betong overleverte torsdag 14 september 2017 distribunalen til Login Eiendom. De SV Betong ansatte som har medvirket i prosjektet berømmes for en kjempe innsats. De har fremstått som meget løsningsorienterte i et krevende prosjekt. Bygget ble snudd like før oppstart og de har klart å levere på tross av de utfordringer som har oppstått. Vi gratulerer også våre under leverandører som har bidratt i prosessen. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no