Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

m%c3%b8lleg%c3%a5rden-hjemmeside-5
Politikere sier ja til høyhus i Møllegården i Sandnes
15.11.2014
Bygget er på tegnebrettet 18 etasjer og 55 meter høyt
Polikerne stemte ja til høyhus i Møllegården. Saken er nå sendt for andre gangs behandling. Jærveien 5 – 7 AS, som eies av Pålen Eiendom, Bate Boligbyggelag, SV Betong og Beton Eiendom, vil rive det gamle felleskjøpsbygget og utnytte den 7,3 dekar store tomten til å bygge rundt 160 boliger, næringsarealer og underjordisk parkering.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no