Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20160401 141449
REMA på Vagle
02.04.2016
Betongarbeidene er i gang
Login Vagle har kjøpt tomt og skal bygge nytt lager med REMA som leietaker. Betongarbeidene er nå igang på Vagle og bygget skal planlagt stå ferdig i 2018.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no