Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

aaaaaa
Signering av kontrakt på Wesselkvartalet
30.06.2017
Total Entreprise i Asker
SV Betong har signert en totalentreprise avtale for bygging av bolig og næring i Asker sentrum. Avtalen er signert med Wesselkvartalet AS som eies av Nore og Tandberg familien. Total Entreprisen er på ca 350 millioner kroner og har forventet oppstart i oktober 2017.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no