Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

bro
Skyveprosess i gang på Brunnholen Bru
08.05.2018
Prosjektet er en del av Fv505
Prosjektet på Fv505 som gjennomføres av Arbeidsfelleskapet SV Betong Bjelland startet i dag 8.mai 2018 skyveprosessen av det første broelementet. Elementet er hele 29 meter langt. Dette bro elementet er det første av totalt 19 elementer som skal skyves over godsterminalen ved Vagleskogen. Bro forbindelsen vil knytte sammen Skjæveland med Foss Eikeland. Vi gratulerer alle medarbeidere og samarbeidspartnere med milepælen.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no