Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

steinsland bru
Steinsland Bru
18.04.2018
God fremdrift og gjennomføring på prosjektet
SV Betong utfører en underentreprise for TStangeland Maskin i forbindelse med bygging av bro knyttet til vindmølleparken i Bjerkreim. Støpe jobben startet i begynnelsen av mai og arbeidene ligger foran plan. Askild Hegland er byggeleder for SV Betong.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no