Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

%c3%a5sedalen
SV Betong bidrar i utvikling av Åsedalen Boligpark i Sandnes
01.07.2014
SV Betong bidrar i tidligfase utvikling og prosjektering av Åsedalen Boligpark som ligger i øvre del av Sanvedparken og opp mot Åsedalen i Sandnes. Området som i dag brukes til industri er planlagt konvertert til en perle av et boligområde. Forslag til reguleringsendring leveres i 2014 og prosjektet er nå i ferd med å ta form.

Se flere illustrasjonsbilder på følgende link:

Illustrasjonsbilder
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no