Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20170522 170739
SV Betong har signert på Vinterbro
24.05.2017
Bygging av REMA 1000 sitt distribunal anlegg på Østlandet
SV Betong har signert en total entreprise kontrakt med Login Eiendom AS for bygging av REMA 1000 sin nye distribunal av varer på Østlandet. WITRON leverer logistikk systemet. Verdien på avtalen er forventet å være ca 550 millioner kroner. Tom Arild Losoa blir prosjektsjef og Erik Kjærvik prosjektleder. Arbeidene startet opp i første halvdel av mai 2017. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no