Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

st svithun
SV Betong innstilt til ny skolejobb
23.12.2015
Nye St. Svithun Videregående skole
Jobben med å oppgradere og bygge om Nye St. Svithun videregående skole har i sin innstilling anbefalt å inngå kontrakt med SV Betong. Dette gjelder entreprise for stål- og betong arbeider. Prosjektets inkluderer to deler:

- A: Ombygging og oppgradering av eksisterende skolebygg til å (ca. 1265 m²)

- B: Påbygg (ca. 1300 m²) - Det skal oppføres en ny etasje over eksisterende bygg, bestående av 10 klasserom, 2 lærer arbeidsrom, toalett- og funksjonskjerne samt fellesareal.

 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no