Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

e39
SV Betong og Eiganes E39
06.04.2018
God fremdrift på betongarbeidene
Sv Betong gjennomfører betongarbeidene på Eiganes E39 prosjektet i en under entreprise for Risa. Risa er hovedleverandør til Statens Vegvesen. Fredag 6 april gjennomførte SV Betong med sine underleverandører en støp på ca 270 kubikk på bro element. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no