Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

5 0 ourcompany safetyandenvironment scandinavia ashx
SV Betong tar tiltak for å ytterligere heve nivået på sikkerhetskulturen i selskapet
15.11.2014
Alle ansatte gjennomfører Kollegaprogram
SV Betong tar grep for å ytterligere heve sikkerhetskulturen i selskapet. Alle ansatte blir i 2014 kjørt igjennom et såkalt Kollegaprogram hvor det gis innsikt i konsekvensene av alvorlige ulykker, hvorfor ulykker skjer, samt hva den enkelte kan gjøre for å unngå ulykker. Det sentrale med tiltaket er at de ansatte selv arbeider systematisk og aktivt med viktige problemstillinger i det å bedre sikkerhetskulturen i selskapet. 

Det er to viktige forutsetninger som vi mener må være oppfylt dersom man skal få til en gjennomgripende ytterligere bedring av sikkerhetskulturen:

• Programmet må omfatte absolutt alle i organisasjonen
• Det må være langsiktig - vi legger en tre års plan for dette arbeidet.

Kollegaprogrammet starter med en samling på et Quality Hotel Residence i Sandnes. Målet med Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet er at vi alle tar beslutninger og utfører handlinger som gir oss en skadefri hverdag. Hensikten med samlingene er at vi sammen med våre kolleger blir enige om hva vi skal gjøre annerledes for å få dette til. 

"Dette er et løft for SV Betong. Initiativet til HMS avdelingen vil bidra til at det blir en mye større åpenhet for å tørre å si fra når man mener noe er
galt. Terskelen for å gripe inn mot potensielt farlige situasjoner blir mye lavere enn tidligere", sier Jarle Aakre (Daglig leder) i SV Betong.
 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no