Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

parkering
SV Betong tilbyr kostnadseffektive og fleksible parkeringshus
01.07.2014
Parkeringshuset bygges i galvanisert stål med søyler og bjelker i stålprofiler. Ståldeler prefabrikeres på verksted og skrus sammen på byggeplass. Dekke består av stålplater med betong påstøp. Dekke støpes ut på stedet og med belegg ovenpå. Overflate på dekke kan behandles med ulike belegg som epoxy (flowcrete) eller acryl. Fasader kan fås i ulike design og utførelser. 

Parkeringsløsning
 • Ca. 25 m2 pr. parkeringsplass = Effektivt areal
   
 • Bredde 2,5 m pr. parkeringsplass
   
 • Innvendig rampe
   
 • Heis/trapperom
   
 • Søylefritt i parkeringssonen.
   
 • Tilfredsstiller norske bygge- og brann krav
   
 • Kort byggetid og optimalisert logistikk
   
 • Fleksible og skreddersydde løsninger

Disse hovedparametere karakteriserer vår P-hus løsning.  

For ytterligere informasjon om våre parkeringsløsninger se vedlagte link:

Parkeringsløsning
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no