Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

luft ny harestad skule 1960 mtekst
SV Betong tildelt kontrakt for bygging av to skoler
12.06.2015
Harestad skole og Sola skole
SV Betong er tildelt til kontrakt bygging av både Harestad skole på Randaberg og Sola Skole. Sola Skole er et prosjekt som er kombinert rehabilitering og nybygg, mens Harestad er en delt entreprise jobb på ny skole. "SV Betong har opparbeidet seg en solid kompetanse på bygging av skoler i regionen og vi vil med disse to jobbene ha tre skoleprosjekt pågående i paralell. Det viser at vi evner å løse denne type byggeprosjekt på en veldig god måte.", sier Daglig leder Jarle Aakre
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no