Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

dikemark
Sykepleierskolen Dikemark
21.09.2016
SV Betong har fått tildelt jobben som totalentreprenør på Sykepleierskolen Dikemark. Prosjektet omfatter rehabilitering av et eksisterende internat og skolebygg som skal bygges om til 43 leiligheter/rekkehus. Bebyggelsen består av 9 rekkehus over to plan og en høyblokk i 6 etasjer med kjeller, hvor det innredes 34 leiligheter.

Oppstart september 2016 og ferdigstilles september 2017.

Vi ser frem til å gjennomføre dette prosjektet.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no