Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

verksgata
Tett bygg i Verksgata
21.03.2018
Blokk 38 når tett bygg i april
SV Betong er godt i gang med byggingen av 45 leiligheter i Stavanger sentrum for Øgreid Eiendom og ligger på plan. Prosjektet ligger i Verksgaten 38-42 og prosjektet omtales som Skutene prosjektet. SV Betong gjennomfører oppdraget som en Totalentreprise. Prosjektet ligger på plan og blokk 38 når tett bygg i april. Dette skyldes godt samarbeid mellom SV Betong og de involverte under entreprenører og samarbeidspartnere.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no