Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

20171120 143009
Tildeling av kontrakt til SV Betong på Goaleite
20.11.2017
Bygging av 40 nye leiligheter er i gang
SV Betong er tildelt en total entreprise kontrakt for bygging av 40 leiligheter på Goaleite som ligger i Randaberg. Leilighetene ligger i nærheten av Viste og byggherre er BATE. "SV Betong er stolte over å bli valgt på ny av BATE og vi tar det som en tillittserklæring", uttaler Jarle Aakre. Byggestart for prosjektet var 28.09.2017 og prosjektet skal overleveres byggherre innen utgangen av første kvartal 2019. 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no