Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

rektor s%c3%a6landsveg 4-6
Totalentreprise RSV4
21.09.2016
SV Betong har påbegynt prosjekteringen på totalentreprisen Rektor Sælandsveg 4 – byggherre Bolig Partner, Bryne.
Prosjektet består av et leilighetsbygg med i alt 18 stk. boenheter inkludert parkering og uteområde. Planlagt byggestart Desember 2016 og ferdigstillelse Mars 2018. 

Et spennende prosjekt som bidrar positivt til byutviklingen på Bryne.
 
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no