Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

forum
Totalentreprisekontrakt signert på High Five Prosjektet
01.03.2018
Kontor og undervisningsbygg på Tjensvoll
SV Betong har 28.02.2018 signert en totalentreprisekontrakt med Forum Pluss om oppføring av et kontor og undervisningsbygg ved Forum hotell på Tjensvoll. Bygget er på ca 4000 kvm og med en takhage på ca 1000 kvm. Kontrakten har en verdi på i overkant av 100 millioner kroner og forventes å starte over påske. Bygget er forventet å stå ferdig i første halvdel av 2019. Torjus Sinnes er prosjektleder på prosjektet.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no