Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør
Logo SV Betong
Betong- og totalentrepenør

rema vinter
Vinter på Vinterbro
11.01.2018
Vinterbro nærmer seg første milepæl
SV Betong nærmer seg første milepæl for overlevering til byggherre. Deretter vil Witron starte med montering av sitt automasjonssystem. Til tross for utfordringer frost og snø holder byggearbeidene et godt driv. Her et godt stemningsbilde fra soloppgang på Vinterbro.
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E-post: post@svbetong.no
Boliger | Offentlige bygg | Bolig- og næringsbygg | Samferdselsprosjekt | Råbygg

SV BETONG, Dreierveien 25, 4321 Sandnes. Telefon 51 60 77 40. E - post: post@svbetong.no